Velkomstmeldinger i OLKWEB

En gjennomgang på hvordan man kan lage egne velkomstmeldinger som blir sendt ut til brukerne ved oppretting.

Ved oppretting av alle brukere i OLKWEB har man en avhukingsboks for å sende ut velkomstmelding på e-post til vedkommende som opprettes. Disse velkomstmeldingene inneholder en standardtekst med informasjon om hvordan de skal logge på i OLKWEB.

Med OLKWEB 3.18 kom oppdateringen slik at hvert opplæringskontor nå kan lage egen tekst i velkomstmeldingen. Noe er standarisert, slik som hvilken informasjon som er registrert om vedkommende, brukernavn og passord - samt hvor de kan logge inn.

For å endre innholdet i velkomstmeldingene går man til "Innstillinger for OLKWEB" som finnes i administratormenyen under navnet oppe til høyre i OLKWEB. Obs. Dette er den generelle meldingen som sendes ut på vegne av opplæringskontoret, den er ikke fra "deg", så bruk generell informasjon.

Første punktet i innstillingene er "Velkomstmeldinger", klikk på knappen som sier "Gå til velkomstmeldinger".

Her får man over oversikt over hvordan meldingene ser ut, og det er delt opp i 3 forskjellige meldinger, en for hver av brukerrollene; lærling, ansatt og konsulent.

Man kan endre tittel, innhold og bunntekst i meldingen. Det gjøres enkelt ved å klikke på knappen til høyre for det feltet man ønsker endre. Klikker man på "Tittel" får man opp en boks for å endre innholdet i tittelen. Skriv det som er ønskelig, og lagre.

Det samme gjelder innhold og bunntekst.

Når ønsket tekst er lagt inn i boksene vil man få en visning av dette i grensesnittet. Dette er da meldingene som blir sendt ut ved oppretting av nye brukere, eller ved utsending av velkomstmelding på et senere tidspunkt.

Last updated