Notat/journal

Bruk innholdsfortegnelsen til høyre for å bla i spørsmålene knyttet til notat/journal.

Hvorfor kan ikke en ansatt legge inn notat/journal?

En ansatt får ikke legge inn journalinnlegg, dette fordi journalinnlegg kun er beregnet for konsulenter.

Dersom en ansatt ikke får lagt inn notatinnlegg, er dette fordi det er en innstilling som ikke er slått på. Det kan administereres ved å gå via navnet ditt, og "Innstillinger for OLKWEB". Under notat er det et punkt som heter "Ansatte kan opprette notater på lærlingen". Dette må være slått på for at ansatte skal kunne opprette notat. Innstillingen finnes også under "notat/journal" inne på en lærling, hvor det er en egen knapp for "innstillinger for notat/journal".

Kan lærlinger registrere notat?

En lærling kan registrere notatinnlegg på seg selv, dersom dette er slått på i innstillinger.

Det kan administereres ved å gå via navnet ditt, og "Innstillinger for OLKWEB". Under notat er det et punkt som heter "Lærlinger kan opprette notater". Dette må være slått på for at lærlinger skal kunne opprette notat. Innstillingen finnes også under "notat/journal" inne på en lærling, hvor det er en egen knapp for "innstillinger for notat/journal".

Hvem kan se hva av notat og journal?

Lærlingen, konsulenter og alle lærlingens relasjoner kan se notat knyttet til lærlingen. Hvorvidt lærlingen og ansatte kan opprette notat er innstilling.

Journalinnlegg er det kun konsulenter som kan opprette og lese. Ingen andre brukere i systemet har tilgang til disse.

Last updated