Comment on page

OLKWEB Brukerveiledning

Denne brukerveiledningen tar for seg de ulike funksjonene i OLKWEB og viser hvordan man gjennomfører de ulike oppgavene for administrasjon og daglige oppgaver/rutiner. Brukerveiledningen er kategorisert etter områder i systemet.
OLKWEB er en levende løsning, det vil si at det er kontinuerlig utvikling, og at nye funksjoner og endringer kan oppstå. Det tas forbehold om at ikke nødvendigvis alle endringer vil være dokumentert i denne brukerveiledningen.
Dersom bilder er små og detaljert kan man klikke på disse for å se de større. Lengre sider har også en meny på høyresiden som gjør at man kan hoppe mellom overskriftene og bla seg frem til ønsket sted.
Ta kontakt med kundeservice på kund[email protected] om det skulle være noe som som er uklart.