Tekstmaler

Tekstmaler er et bibliotek med predefinerte tekster som kan legges inn - og gjenbrukes flere steder i systemet. Det er også mulig å legge inn en signatur.

Lage tekstmaler

Tekstmaler er gjenbrukbare for alle som har en konsulentrolle. Dersom man lager en tekstmal i form av signatur, vil denne kun være synlig for deg. Hvordan man bruker disse tekstmalene står beskrevet lengre ned på siden, klikk evt her.

Tekstmaler finner man i administratormenyen under navnet oppe i høyde hjørne.

For å legge til en ny mal, velg "+Ny tekstmal". Da får man opp en boks hvor man kan legge til en tittel, og innholdet i malen. I tillegg til dette kan man velge hvilken kategori den faller inn under. Dette er for å kunne tilby den mest aktuelle malen ettersom hvor man er i systemet når man legger til en tekstmal.

Når man lagrer vil man kunne se malen i listen over registrerte tekstmaler.

Bruke tekstmaler

Tekstmaler finnes forskjellige steder i systemet. Eksempelvis i aktivitet, ved utsending av SMS/e-post til lærling, og i oppgave/innlevering. I eksempelet nedenfor ser man hvordan det kan brukes i agendaen på en vurdering.

Over tekstboksen hvor man fører agendaen inn har man nå fått et valg som heter "+ Bruk innhold fra tekstmal". Klikker man på denne vil man få opp de forskjellige tekstmalene som er å velge fra, slik som vist under.

Velg ønsket tekstmal ved å klikke på "+Sett inn tekst". Da vil innholdet i malen limes inn i agenda-boksen. I eksempelet er det bare ett - men dersom man har flere maler vil disse også være synlig.

Når teksten er limt inn kan man redigere den ved å legge til eller fjerne tekst. Husk å lagre møtedetaljene når man har skrevet ferdig.

Last updated