Ressurssenter

Ressurssenteret er tilgjengelig for alle brukere i systemet. Her kan man som konsulenter legge ut informasjon til sine lærlinger og lærebedrifter.

Ressurssenteret finner man som konsulent under administratormenyen under navnet ditt. Lærlinger og ansattbrukere har ressurssenteret som et menypunkt i toppmenyen sin.

Ressurssenteret er et sted hvor dere som opplæringskonsulenter kan legge inn informasjon, filer, lenker og lignende som kan være relevant for lærlingene og de ansatte i bedriftene. Alle brukerne har tilgang til å se disse, men kun dere som konsulenter kan redigere.

Man har mulighet til å laste opp elementer i ressurssenteret som enkeltressurser, eller i mapper. Det vil si at man kan ha en hovedmappe, med undermapper, og undermapper igjen i disse. Det er selvfølgelig mulig å legge enkeltressuser i mappene på alle nivåer. Alle brukere av OLKWEB har også mulighet til å ha ressursene tilgjengelig på sitt dashbord.

Oppretting av ressurser

Dersom ressurssenteret er tomt, vil det se ut som på bildet nedenfor. Da klikker man enkelt på den blå knappen "Legg til ressurs" for å komme i gang.

Da får man opp en boks, hvor man skriver en tittel på ressursen, eventuelt en beskrivelse og velger hva slags type ressurs det er. En mappe på rotnivå vil alltid være den som er synlig når man klikker seg inn på ressursenteret og får oversikt. Mappen bør kun ha tittel og beskrivelse, ingen vedlegg. Alt av vedlegg bør ligge på ressursene under, da hovedmappen i grunn kun er en paraply som omfavner alt under. Det er selvfølgelig mulig å lage en enkeltressurs rett i listen også, uten mappe. Da velger man bare "Enkeltressurs" under "Type" i figuren nedenfor.

Når mappen er lagret vil du se den i listen i ressurssenteret, og den er tilgjengelig for alle brukere. Dersom du ønsker å legge til en ny ressurs under mappen, kan man enkelt klikke på knappen til høyre for ressursen, velge "+Ny ressurs".

Gjør du dette ser du at OLKWEB nå tar for gitt at du skal legge ressursen under mappen du akkurat lagde. Dersom du ønsker å ha den på rotnivå, eller en annen mappe, kan du enkelt endre det ved å bla i nedtrekkslisten. Du kan også velge om du ønsker at den nye ressursen skal være en mappe, eller en enkeltressurs. I dette tilfellet er det sistnevnte. I eksempelet har vi lagt ved et vedlegg også, dette blir tilgjengelig for alle å laste ned.

Etterhvert som man legger til filer vil man kunne se at de ligger i ressurssenteret, og mappestrukturen.

Legger vi til flere mapper, og undermapper vil man kunne få en struktur som vist på bildet nedenfor.

Søk i ressurssenteret

Det er lagt tilrette for at man kan søke i ressurssenteret. Alle ressursene vil da åpne seg, om de er i mapper, og OLKWEB markerer de som er relevante for ditt søk.

Last updated