Vurdering av ikke-faglige mål

Mange ønsker å gjennomgå punkter som ikke faller inn under det faglige fra læreplanen i en halvårsvurdering. Det kan man gjøre på to måter, som beskrevet under.

Ved vurdering av ikke-faglige mål kan man legge inn de ønskelige punktene kan man gjøre det på to måter.

Dersom man har flere fag som gjerne går gjennom de samme vil det være enklest og minst vedlikehold å legge til en plan, som deretter tildeles til alle lærlinger. Dette har vi beskrevet her: Egne vurderingsplaner

Om man har færre fag, og disse fagene har forskjellige punkter er det være ryddigst å ha disse punktene inn under den eksisterende læreplanen. De vil da kun være synlig i selve vurderingen. Vi har beskrevet dette her: Legge til vurderingspunkter i læreplan

Last updated