Oppretting av tagger

Det er mulig å tagge både lærlinger og ansattbrukere med forskjellige tagger (merkelapper). Det kan for eksempel være "Daglig leder", "TAF", "HMS-ansvarlig" eller andre tagger som dere ønsker å merke de med. Med taggene kan man filtrere i både lærling- og ansattlisten, slik at man får oversikt over alle med en tagg. For å se hvordan man knytter tagger til ansatte gå hit, for å knytte mot lærlinger, gå hit og for å knytte tagger mot bedrift - gå hit.

Administrering og opprettelse av tagger

For oversikt over alle tagger, og oppretting av nye kan man gå til "Tagger" i administratormenyen.

Der har man oversikt over alle tagger som man har i dag, predefinert finnes "Aspirantansvarlig" og "Kontaktperson". Disse kan man ikke fjerne eller redigere. Man får også oversikt over hvor mange personer som er knyttet mot taggene. Klikker man på denne lenken kommer man til listen som viser hvem som er tilknyttet.

For å legge til en ny tagg klikk "+Legg til ny tagg". Der skriver man hva man ønsker taggen skal være, eksempelvis "Daglig leder", slik som vist i eksempelet under. Man kan i tillegg legge til en beskrivelse, slik at alle konsulentbrukere vet hva den taggen betyr. Velg også hvilken rolle det gjelder for, om det er for ansatte, lærlinger eller bedrift.

Den predefinerte fargen som blir på taggen er "OLKWEB-blå", slikt som vist i bildet over. Ønsker man endre dette kan man enten skrive inn fargekoden på ønsket farge, eller klikke på den blå firkanten med farge for å velge en annen slik som vist under.

Når ønsket farge er valgt, velger man lagre og taggen kan nå kobles opp mot den brukerrollen som ble valgt. Taggene man legger inn blir sortert etter hvilken brukerrolle de tilhører.

For å se hvordan man knytter tagger til ansatte gå hit. For å se hvordan man knytter mot lærlinger, gå hit. For å se hvordan man knytter tagger til bedrift gå hit.

Last updated