Endre bedriftsinformasjon

For å endre bedriftsinformasjonen benytter man menyen til høyre i bedriftsbildet.

Ved å velge "Endre bedrift" åpnes det en boks hvor man har mulighet til å endre den informasjonen som eksisterer på bedriften, samt legge til informasjon på de punktene som ikke er utfylt. Dersom man velger en ansatt til å være standard faglig leder vil vedkommende bli foreslått som faglig leder for alle nye lærlinger som knyttes mot bedriften.

Man kan også legge til flere ansatte i bedriftsbildet. Da velger man menyen tilknyttet ansattlisten, og velger legg til ny ansatt. Det vil da komme en boks hvor man fyller inn relevant informasjon om vedkommende.

Last updated