Lærlingimport

Det er mulig å importere lærlinger inn i OLKWEB ved en egen .CSV, om man ikke ønsker benytte seg av importen fra VIGO. Ved å gå til "Dataimport" i administratormenyen vil man finne de forskjellige importmuligenene.
Ved å velge Lærlingimport vil man ha mulighet til å importere følgende:
  • Personalia (fornavn, etternavn, e-post/brukernavn, telefonnummer, fødselsdato, adresse)
  • Lærefag (kode på faget - anbefales å ha lagt inn som et lærefag fra før av)
  • Læretid start og slutt
  • Lærlingtype
  • Bedriftsnavn (må være skrevet identisk med bedriftsnavnet i OLKWEB)
  • Ansvarlig konsulent
  • Faglig leder
  • Personalansvarlig
  • Instruktør
Det ligger en egen mal for .CSV man kan laste ned - med beskrivelse av hva de forskjellige kolonnene er når man tar musepeker over.