Lærlingimport

Det er mulig å importere lærlinger inn i OLKWEB ved en egen .CSV, om man ikke ønsker benytte seg av importen fra VIGO. Ved å gå til "Dataimport" i administratormenyen vil man finne de forskjellige importmuligenene.

Ved å velge Lærlingimport vil man ha mulighet til å importere følgende:

  • Personalia (fornavn, etternavn, e-post/brukernavn, telefonnummer, fødselsdato, adresse)

  • Lærefag (kode på faget - anbefales å ha lagt inn som et lærefag fra før av)

  • Læretid start og slutt

  • Lærlingtype

  • Bedriftsnavn (må være skrevet identisk med bedriftsnavnet i OLKWEB)

  • Ansvarlig konsulent

  • Faglig leder

  • Personalansvarlig

  • Instruktør

Det ligger en egen mal for .CSV man kan laste ned - med beskrivelse av hva de forskjellige kolonnene er når man tar musepeker over.

Last updated