Dashbord

Dashbordet er førstesiden i systemet. Her kan man velge elementer man ønsker se når man logger inn. Det er personlig - og husker hva du har valgt om du logger inn på en annen enhet.

Første gang man logger inn vil man møte på et tomt Dashbord.

Ved å enkelt klikke "+Legg til", vil en få opp et valg over hvilke elementer som er tilgjengelig for dashbord-visning. Klikk på de boksene som er ønskelig å se, de blir da markert som blå, deretter velg "Lagre". Hvilke av disse boksene man ønsker å se kan man til en hver tid endre på.

Når man har valgt å lagre, vises elementene man har valgt på dashbordet.

Dashbord med data

For å endre dashbordelementer, velg "Administrer dashbord", da får man opp boksen med alle elementene og kan velge flere, eller fjerne elementer fra forsiden.

Se bare mine, og endre rekkefølge

Om man ønsker å filtrere ut data i dashbordelementene, kan man velge å se data som kun omfavner sine lærlinger. Dette gjøres ved å klikke på tannhjulet ved i toppen av et element. Her kan man huke av for "Vis bare mine?", og velge "Lagre".

Innstilling per dashbordelement

Standard vises det de siste 10 hendelsene, eller elementene i dashbordelementet. Om man ønsker å se færre eller flere kan man endre fra 10 til ønsket tall. Man kan også endre plasseringen av dashbordelementet.

Ønsker se mer informasjon enn det som er på dashbordelementene

Dersom man ønsker se mer informasjon enn det som vises i dashbordeelementet har de fleste elementene en "Gå til rapport" eller "Vis alle (..)". Klikker man på disse havner man inn i rapportene, og har mulighet til å filtere på andre parametere enn det som vises på førstesiden.

Varsling av ny funksjonalitet

Når det kommer ny funksjonalitet i OLKWEB, eller er beskjeder til dere som er brukere vil man få opp en boks på dashbordet. Dette er kun synlig for dere som er konsulenter. Det anbefales at alle leser disse beskjedene - og klikker seg videre inn til versjonsloggen som det er lenket til ved nye oppdateringer. Der får man beskjed om hvilke ting som er kommet, og eventuelle endringer i eksisterende funksjonalitet.

Oppdateringsbeskjeden ser ut som på bildet, tekstens innhold vil variere.

Last updated