Læreplan på lærling

Når en læreplan ligger i læreplanmaler, kan den hentes ut og knyttes til en lærling. Når man oppretter en lærling, vil man kunne knytte vedkommende opp mot en læreplan. Dersom man har importert fra VIGO, Aspirant eller annet må man hekte på læreplanen inne på den enkelte lærlingen (eller via læreplanmalen).

For å knytte en læreplan opp mot en lærling går man da på en lærlingsin profil, og velger læreplan fra menyen. Dersom lærlingen ikke er importert inn, vil h*n sannsynligvis ha en læreplan liggende fra når h*n ble opprettet i systemet. Det kan opprettes så mange læreplaner man måtte ønske på en lærling.

Skal det endres, eller legge til en plan velger man enten å fjerne læreplanen fra lærlingen - eller "+Legg til".

Ved å velge "+Legg til" får man mulighet til å tilknytte en eksisterende læreplan fra læreplansregisteret til lærlingen. Man kan også legge til en ny tom læreplan.

Når man har søkt opp ønsket plan, velger man lagre.

Læreplanene vil så legge seg ved siden av hverandre i faner, slik som illustrert i figuren nedenfor.

Last updated