Ressurser/læremidler fra Norsk Industri

For de kontorene som har abonnement hos Norsk Industri er det mulig å knytte på enkeltressurser og ressurspakker til læreplanmalene sine. I denne veiledningen benytter vi den nyeste integrasjonen mot Norsk Industri, dette er en innstilling - og vi anbefaler alle kontorer med læremidler fra Norsk Industri å benytte den nyeste integrasjonen. Dette finner man under innstillinger.

Gå til ønsket læreplanmal, dersom det ikke er noen ressurser knyttet til den, velg "Legg til ressurser".

Man vil da få opp et vindu med oversikt over hvilke ressurser som er tilgjengelig for ditt kontor. Man kan filtrere på enkeltressurser eller pakker. Velg de man ønsker, og velg "lagre". Ressursene er da tilknyttet læreplanen.

For lærlingen, og inne på lærlingens profil vil ressursene man har knyttet opp ligge i den markerte boksen over hovedområdene og kompetansemålene:

Ved å klikke på den vil man se hvilke ressurser som er tilgjengelige knyttet til planen lærlingen har, og klikker man på disse får man opp ressursene, og kan klikke på disse.

Last updated