Intern plan for opplæring på lærlingen

Administrer intern plan for opplæring ligger som et eget menypunkt inne på lærlingenes profil.

Dersom det ikke finnes en intern plan for opplæring knyttet til lærlingen (fra læreplanmalen) kan man også opprette en egen inne på deres profil. Se mer om dette her.

Dersom lærlingen har en intern plan med bakgrunn i læreplanmalen sin interne plan kan man nå tilpasse den til den spesifikke lærlingen. Her kan man endre på hvilke mål som skal være i hvilken periode ved å enkelt huke av/på mål innenfor de forskjellige periodene. Det kan også opprettes flere, eller endres på navngivningen på periodene.

Når man markerer mål som ikke er på læreplanmalen vil det automatisk låses på den interne planen, slik at man unngår at læreplanmalen overskriver endringer man gjør inne på den aktuelle lærlingen.

Velger man "Administrer perioder" kan man knytte mer informasjon opp til målene, slik som sted, ansvarlig og en eventuell beskrivelse - all denne informasjonen blir også med på PDF-en man kan ta ut.

Når man legger Ansvarlig på målene kan man velge om man bruker relasjonstypene som valg, men man kan også skrive navn. Det man skriver inn lagres når man går videre til neste boks, eller klikker utenfor boksen.

Lag en egen intern plan inne på lærlingen

Dersom det ikke er en intern plan fra læreplanmalen kan det opprettes egen intern plan inne på lærlingen. Man følger i stor grad de samme stegene som for å lage en mal for intern plan. Man velger legge til perioder, og markerer de målene som tilhører de forskjellige periodene. Deretter velger man "Administrer perioder" for å kunne knytte på informasjon til målene og periodene, slik som beskrevet over.

Last updated