Basis og tilskuddsmodell

En beskrivelse av basismodellene, og forskjellige tilskuddsmodeller

Informasjon hentet fra Utdanningsdirektoratet.

Basistilskudd 1

Tilskudd til lærebedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt etter opplæringsloven § 4-5.

Det gis ikke tilskudd for verdiskapingsdelen, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift, dvs. også for verdiskapingsdelen. Kontraktene er tilskuddsberettigede fra den dato læreforholdet begynner.

Tilskuddsmodeller i OLKWEB:

Tilskuddsmodell 2+2 (2 år i skole - 2 år i lærebedrift)

Tilsvarer 1 år opplæring og 1 år verdiskapning. Er for lærlinger som følger hovedmodellen, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven §4-5.

Tilskuddsmodell 1+3 (1 år i skole - 3 år i lærebedrift)

Tilsvarer 2 års opplæring og 1 år verdiskapning. For lærlinger og lærekandidater som følger særløp, dvs. tegner kontrakt etter opplæringsloven §4-5 jf. §3-3 fjerde ledd.

Tilskuddsmodell 0+4 (Full opplæring i lærebedrift)

Tilsvarer 3 års opplæring og 1 år verdiskapning. For lærlinger og lærekandidater som får hele opplæringen i bedrift, jf. opplæringsloven §4-5 jf. § 3-3 fjerde legg og §5-5.

Tilskuddsmodell 1,5+2,5 særløp (1,5 år i skole - 2,5 år i lærebedrift)

Tilskuddsmodell 0,5+3,5 særløp (0,5 år i skole - 3,5 år i lærebedrift)

Basistilskudd 2

Tilskudd til bedrifter som tegner lærekontrakt eller opplæringskontrakt med lærlinger og praksisbrevkandidater som er 21 år eller eldre, og som inngår lærekontrakt eller opplæringskontrakt med full opplærling i bedrift, jf. opplæringsloven § 4-5 tredje ledd. Tilskuddet gjelder også for lærlinger som tegner lærekontrakt eller praksisbrevkandidater som tegner opplæringskontrakt, men som tidligere har brukt opp retten til videregående opplæring.

På grunn av øreavrunding avviker månedssatsen noe fra satsen pr. år. Ett år regnes som 12 måneder. I denne ordningen gjøres det ikke forskjell på opplæringstid og verdiskapingstid.

Last updated