Trekk og tillegg på bedrift

Det er mulig å legge til trekk og tillegg direkte på en bedrift. Forskjellen på å legge på et trekk direkte på bedriften, kontra inne på lærlingen er:

  • Trekk/tillegg på bedrift vil ikke knyttes direkte opp mot en lærling

  • Trekk/tillegg på bedrift vil kun vises på bedriften, og bedriftstilskuddet/bedrift - og lærlingtilskuddet (rapportene) - ikke på lærlingtilskuddet. Det inkluderes også i PDF (avhengig av PDF og innstillinger)

Når man legger til et trekk/tillegg på bedriften velger man om det skal være fra kontor - til bedrift. Eller direkte til bedrift. Dette for å se skal, eller skal det ikke trekkes/legges til på kontorets andel.

Forklaring:

  • Trekk med valget "Fra kontor - til bedrift" Trekker beløpet fra kontoret sin forventede del, og legger det på til bedriften

  • Trekk med valget "Direkte til bedrift" Trekker beløpet fra bedriften, men legger det ikke til på kontoret

  • Tillegg med valget "Fra kontor - til bedrift" Tar beløpet fra kontoret, og legger det på bedriften

  • Tillegg med valget "Direkte til bedrift" Legger til beløpet på bedriften, men tar ikke fra kontorets andel

Last updated