Ansatt / Generell personimport

Det er mulig importere inn forskjellige brukere i OLKWEB. Et av valgene under fanen "Dataimport" er "Generell personimport". Denne vil i utgangspunktet kun importere inn personer, og deres personalia, slik at de blir liggende i personregisteret uten en spesifikk rolle - og deretter kan knyttes opp enten som lærling, ansatt eller konsulent.

Ansattimport

Dersom man velger å knytte på bedrift i personimporten vil de importerte bli importert inn som ansattbrukere, uten at man trenger knytte de til bedriften i etterkant av importen.

Når du står på "Dataimport" så velger du "importer" på generell personimport. Der kan du laste ned en mal på filen som må lastes opp igjen i OLKWEB ferdig utfylt. Merk at bedriften må finnes registrert i OLKWEB fra før av, og bedriftsnavnet må skrives identisk som det står i OLKWEB - hvis ikke blir de ikke knyttet mot bedriften. Det er ikke mulig knytte på avdelinger via import.

Last updated