Hente nye lærefag

Hvordan hente inn de nye lærefagene i Olkweb.

De nye lærefagene etter fagfornyelsen er tilgjengelig i Olkweb på lik måte som de eldre, og kan finnes i UDIR søket på "Lærefag" siden.

Last updated