Tagger på lærlinger

Når man har et sett tagger man ønsker å bruke, kan disse knyttes opp mot lærlinger. Per i nå er taggene kun synlige inne på lærlingene, eller i lærlinglisten, ved å filtrere på ønsket tagg.

Inne på lærlingen har man en egen boks som heter "Tagger". Der kan man se tagger vedkommende har, og knytte opp nye.

Velg "Administrer tagger". Man får da opp oversikt over hvilke tagger man kan velge fra, eller velge å opprette en ny tagg. Den nye taggen blir synlig for alle konsulentbrukere, og kan brukes på flere lærlinger.

Man vil da få oversikt over alle tagger som er knyttet opp mot vedkommende:

Ved å filtere på ønsket tagg ser man lærlinger knyttet mot den:

Last updated