SMS og E-post

Bruk innholdsfortegnelsen til høyre for å bla i spørsmålene knyttet til SMS/epost.

Kan man svare på SMS fra OLKWEB?

Nei, man kan ikke svare på SMS fra OLKWEB. SMSene som sendes ut blir SMS på lik linje med andre aktører som bruker SMS kun til beskjeder o.l.

Hvem står som avsender på meldinger fra OLKWEB?

Hvem som står som avsender er avhengig av om det er SMS eller E-post. Ved SMS-utsending fra OLKWEB vil kontoret stå som avsender, i en forkortet versjon. Feks ville "opplæringskontoret Innit" vist "Innit" eller "OKINNIT" som avsender. De fleste kontor har en forkortelse, og disse blir gjerne brukt i denne sammenheng.

Ved utsending av E-post er det avsenderen sin adresse (den de benytter i OLKWEB) som vil stå som avsender.

Kan man svare på E-post fra OLKWEB?

Ja, man kan svare på E-post sendt fra OLKWEB. Det er dog viktig å nevne at fordi den som sender E-posten fra OLKWEB, blir stående som avsender, vil all respons på E-posten gå direkte til vedkommendes E-post. Svarene vil med andre ord ikke komme frem i OLKWEB.

Eksempelvis:

Dersom en konsulent sender en e-post til en lærling, og lærlingen svarer vil svaret bli sendt til konsulentens e-postadresse, og ikke til OLKWEB.

Det vil si at dersom en konsulent sender en e-post til en lærling, vil utsendelsen legge seg under "meldinger" på lærlingens profil, men responsen fra lærlingen vil ikke dukke opp noe annet sted enn i de to sine e-post-klienter.

OLKWEB tillater kun utsendinger, og er ikke en e-postklient for toveiskommunikasjon.

Lærling mottar ikke SMS

Hvis du som lærling, eller som konsulent til en lærling, opplever at SMS ikke kommer frem kan det være følgende som er årsak til dette:

  • Det er ikke riktig mobilnummer registrert i OLKWEB?

    • Det kan ha kommet ekstrategn i mobilnummeret

  • Det kan ta noen minutter før SMSen kommer frem til mottakeren, men så lenge det ikke kommer feilmelding fra systemet blir SMSen sendt

Last updated